Which hosting to buy?

Pri odabiru hostinga treba razmotriti o nekoliko stvari 

  • brzina i performanse – veoma je bitno da hosting usluge po pitanju brzine i performansi. Vrsta diska (SSD, HDD), sadržaj memorije (RAM), brzina procesora (CPU) predstavljaju stvari na koje treba obratiti pažnju pri odabiru. Dobre performanse omogućiće brži pristup resursima, odnosno sadržaju Vašeg sajta.
  • uptime (produženje rada hostinga) – bitan faktor u smislu dostupnosti usluga hosting kompanije. Većina kompanija naglašava da je uptime između 95,5% i 99,9% posto. Procenat od 100% teško je ostvariv jer se u praksi dešavaju problemi.
  • sigurnost i bezbednost – da bi Vaš sajt bio bezbedan i siguran potrebno je sagledati činjenicu da li je Vaš sadržaj štićen od strane hosting kompanije. Da li hosting kompanija nudu zaštitu od DDoS napada? Postoje li adekvatna automatska rešenja u slučaju napada? Da li postoji čuvanje sadržaja sajta na drugoj lokaciji? Da li hosting kompanija nudi SSL sertifikat?
  • keširanje – usluge keširanja sadržaja nude hosting sa kompanije sa ciljem da se poveća brzina pristupa sadržaju Vašeg sajta.
Call Now Button