Web hosting

Najjednostavnije rečeno Web hosting  predstavlja definisano mesto gde je potrebno smestiti sadržaj sajta. Pored internet domena, kao prvog uslova, web hosting je drugi uslov za objavljivanje sajta na internetu. Kada se sadržaj sajta sastoji od velikog broja fajlova, potrebno je taj sadržaj smestiti na sigurno, odgovarajuće mesto. Takvo mesto moguće je zakupiti, odnosno zakupiti usluge specijalizovane kompanije koja će omogućiti prostor za smeštanje sadržaja sajta. Usluge smeštanja sadržaja sajta na zakupljenu lokaciju omogućava Internet servis provajder (engl. Internet Service Provider). Internet servis provajder kao i kod zakupa domena, omogućava zakup hostinga na određeno vreme.

Kako radi web hosting?

Kada neko ukuca adresu Vašeg sajta u pretraživač (npr. www.adresa.rs) račaunarka mreža veoma brzo pronalazi da li sajt sa takvom adresom postoji na internetu. Sve se odvija tako što se adresa sajta prevodi u IP adresu koja predstavlja mrežnu adresu servera na kojem je smešten sajta. Ukucavanjem adrese (www.adresa.rs) sajta korisnik šalje serveru HTTP zahtev na osnovu kojeg dobija sadržaj sajta.

internet-web-hosting izrada-sajtova sta je hosting

Tri tipa hostinga

Kada je reča o web hostingu možemo identifikovati tri različita servisa:

  • Shared Hosting,
  • VPS (Virtual Private Server) i
  • Dedicate Hosting.

Shared hosting predstavlja usluge u kojoj se koristi deljeni prostor. Shared hosting spada u hosting na najnižoj lestvici zbog deljenja prostora. Pored toga spada u nejčešće korišćene iz razloga što je jednostavan za smeštanje sadržaja jednostavnih sajtova i/ili CMS (Content Management System) rešenja. Prednost ovog hostinga su svakako cene i jednostavnost. Zakupom ove usluge korisnik dobija pristup Control Panel aplikaciju koja omogućava jednostavan rad i administraciju. Usluga nudi i FTP, kreiranje email naloga, MySQL baza podataka. Mane se ogledaju u brzini odziva pri zahtevanju sadržaja sajta, ograničenu brzinu i kapacitet prenosa podataka, brzinu diska na serveru.

VPS hosting (Virtual Private Server Hosting) omogućava zakupljivanje virtuelih servisa u cilju postizanja boljih performansi smeštanja sadržaja sajta. VPS podrazumeva zakup više virtuelnih servera na jednom serveru shodno potrebama korisnika. Prednosti ovakvog smeštanja sadržaja sajta ogleda se većim brzinama pristupa, veličini hard diska, većem kapacitetu memorije i protoka. Za korišćenje ovakvih servisa potrebno je dodatno znanje operativnih sistema Linux i Windows. Razlog za ovako nešto leži u činjenici da korisnici samostalno održavaju svoje servise na pomenutim operativnim sistemima.

Dedicate Hosting predstavlja usluge u kojima korisnik zakupljuje hardverske resurse koji su u vlasništvu specijalizovane firme koja nudi hosting. Pri odabiru ovog načina smeštanja sadržaja sajta korisnik ima mogućnost odabira tipa održavanja sistema. Prednost ovakvih servisa ogleda se u jakim hardverskim resursima i jakim internet protokom. Ovakavi servisi omogućavaju korisnicima sa velikim poslovnim aplikacijama da imaju sigurno čuvanje sadržaja. Ovakvi servisi su izuzetno komplikovani i namenjeni korisnicima sa velikim znanjem administracije web servera. 

Call Now Button